top of page

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Сайт — це Інтернет-сайт, доступний за адресою (має доменне ім’я) https://www.smpt.club/ або його піддоменів.

Управління даного Сайту https://www.smpt.club/ здійснює ФОП Дрозд Вікторія Олександрівна (ІН 3371212707)(далі за текстом — Компанія).

Користувач Сайту (далі за текстом — Користувач) — особа, яка має доступ до сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує даний сайт для свої мети.

Клієнт — фізична особа (у тому числі: представник фізичної особи, фізична особа - підприємець, представник ФОП, керівник або інший уповноважений представник юридичної особи), що знаходиться в договірних відносинах з Компанією і надала свої персональні данні для обробки в добровільному порядку.

Надання персональних даних (надалі за текстом — ПД) — дії, спрямовані на розкриття ПД певній особі або певному колу осіб.

Суб’єкт — Користувач або Клієнт, або контрагент Клієнта, який надав Компанії свої ПД.

Компанія з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які підписались (зареєструвались) на Сайті та/або які є користувачами Сайту, в зв’язку з чим Компанія прагне захищати конфіденційність ПД (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту кожному Користувачеві.

Оскільки Компанія здійснює обробку ПД з використанням мережі Інтернет, необмежений доступ до цього Положення забезпечується за допомогою опублікування (розміщення) його на Сайті.

Ця політика Конфіденційності та захисту ПД (надалі за текстом – Політика конфіденційності) визначає правила і порядок обробки і зберігання ПД Клієнтів Компанії або Користувачів сайту, а також інших осіб, що мають відношення до Клієнта та/або Користувачів.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

1.1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності й умовами обробки ПД Користувача.

1.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту.

1.3. Компанія не перевіряє достовірність ПД, що надаються Користувачем Сайту.

ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
 

2.1. Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Компанії щодо умисного нерозголошення ПД, які Користувач або Клієнт надає (наприклад, при використанні Сайту, оформленні замовлення, оформленні запиту, підписки на повідомлення інформації, тощо).

2.2. ПД, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення спеціальних форм на Сайті або на паперових носіях, і зазвичай включають в себе наступну інформацію:

2.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;

2.2.2. контактний телефон Користувача;

2.2.3. адреса електронної пошти (e-mail) та інші дані.

2.3. Компанія також докладає зусиль щодо захисту ПД, які автоматично передаються в процесі відвідування сторінок сайту:
IP-адреса;
інформація з cookies;
інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до сайту);
час доступу;
адреси відвіданих сторінок;
реферер (адреса попередньої сторінки) і т.п.

2.4. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх користувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю коректності проведених операцій.

 

ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 

3.1. Цілі обробки ПД: забезпечення дотримання законів і інших нормативно-правових актів; виконання договірних відносин між Компанією і Клієнтом або Користувачем; інформаційне забезпечення Клієнтів, а також Користувачів, які надали свої ПД будь-яким способом, у тому числі за допомогою надання своїх ПД через Сайт; обслуговування запитів, заявок Користувачів і Клієнтів; підтримка зв’язку з Користувачами Сайту і Клієнтами; надсилання інформації, у тому числі рекламної інформації (повідомлення) на зазначені користувачем e-mail, номер телефону, поштову адресу, і т.і. в тому числі шляхом відправки рекламних, сервісних та новинних розсилок; укладення договору з Користувачем або Клієнтом і його виконання; встановлення з Користувачами і Клієнтами зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача; визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству; надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних із використанням Сайту; розповсюдження ПД між Користувачами Сайту.

3.2. Суб’єкт надає ПД в обсязі, необхідному для досягнення цілей.

3.3. Згода, надана шляхом надсилання безпосередньо суб’єктом своїх ПД через Сайт, підтверджує згоду суб’єкта на обробку його ПД Компанією і не вимагає його письмової згоди на обробку. Такі згоди зберігаються на електронному носії.

 

УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 

4.1. Обробка ПД суб’єкта ПД здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах ПД із використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

4.2. Суб’єкт ПД погоджується з тим, що Компанія має право передавати ПД третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, Користувачам або іншим третім особам з метою виконання запитів, заявок Клієнтів або Користувачів.

4.3. ПД Користувача або Клієнта можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановлених чинним законодавством.

4.4. Надалі ПД Користувачів сайту, Клієнтів, контрагентів Клієнтів, і інших осіб, що мають відношення до Клієнтів, які надали свої ПД на паперових носіях, зберігаються на паперових носіях в архівних папках. Користувачі Сайту, якими було передано свої ПД і надана особиста Згода на обробку ПД шляхом реєстрації (розміщення, надання) на Сайті.

4.5. Відносно персональної інформації суб’єкта зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

4.6. У разі відкликання суб’єктом згоди на обробку його ПД, Компанія припиняє їх обробку в разі, якщо це не суперечить законодавству України. Згоду може бути відкликано суб’єктом ПД або його представником шляхом відправки письмової заяви на електрону адресу: sympatia.bar@gmail.com

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ПРАВА СТОРІН


5.1. Суб’єкт зобов’язується:

5.1.1. Надати коректну і правдиву інформацію про ПД, необхідну для досягнення цілей.

5.1.2. Оновити або доповнити надану інформацію про ПД в разі зміни даної інформації.

5.1.3. Вживати заходів для захисту доступу до своїх конфіденційних даних, що зберігаються на сайті.

5.2. Суб’єкт має права, які надані йому чинним законодавством України.

5.3. Компанія зобов’язується:

5.3.1. Використовувати отриману інформацію виключно для вказаних цілей в цій Політиці конфіденційності.

5.3.2. Не розголошувати ПД Користувача, за винятком умов, передбачених цією Політикою та чинним законодавством України.

5.3.3. Здійснити блокування ПД, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника, або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів ПД на період перевірки, в разі виявлення недостовірних ПД або неправомірних дій.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 

6.1. Суб’єкт та Компанія за порушення умов цієї Політики несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. Усі суперечки вирішуються шляхом надсилання претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору) та надання на неї відповіді протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати її отримання.

6.3. У випадку неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, спори вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

7.1. Компанія залишає за собою право вносити зміни в односторонньому порядку до цієї Політики. Зміни вносяться шляхом розміщення нової редакції цієї Політики на Сайті. Нова редакція Політики набирає чинність з моменту її розміщення на Сайті. Попередня редакція втрачає силу з моменту затвердження нової редакції, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. Компанія не зобов’язана додатково повідомляти Суб’єкта про внесення змін до Політики.

7.2. Питання, не врегульовані цією Політикою, вирішуються відповідно до законодавства України.

bottom of page